Ultima editie tiparita in format pdf

Cuvânt de învăţătură pentru Ziua Mamei

Publicat pe 2017-03-07 14:14:06Părintele Ştefan Al. Săvulescu

Rog să-mi fie îngăduit ca astăzi, în ziua de 8 Martie, cu  multă bucurie şi emoţie să aduc salutul şi binecuvântarea Biserici noastre tuturor mamelor. Într-o vreme de grave tuburări şi frământări, când Biserica este lovită de ofensiva păgânismuiui actual, într-o vreme când fiicele noastre sunt tot mai mult ademenite de mirajul unei culturi străine de legea şi neamul nostru, care nu poate fi decât ortodox şi naţional avem nevoie de mame bune. românce sănătoase şi credincioase. În faţa valului de desacratizare care loveşte la temelia fiinţei şi existentei neamului trebuie ridicat un dig puternic al credinţei în Dumnezeu. Şi acest dig nu-1 pot ridica decât mamele noastre, mamele creştine, mamele trecute prin greu.

Să ne aducem aminte de sufletul ortodox şi românesc al mamelor de altădată, în care vibra şi trăia sufletul moşilor şi strămoşilor noştri, care prin credinţă au trăit, au luptat şi au biruit în vremurile de vitregie prin care au trecut. Vigoarea şi forţa credinţei lor au pus în mişcare sufletele amorţite uneori, rătăcite şi înstrăinate alteori.

Este timpul să reactivăm din nou "şcoala modei", la care numai mama predă, şcoala celor şapte ani de acasă.

Ca odinioară Maria şi Marta, ca femeile mironisiţe. să încercăm să alegem partea cea bună. fugind de duhul veacului acestuia, materialist şi stricăcios şi urmând învăţăturii Evangheliei. Dumneavoastră, mamelor, înţelegeţi mai bine decât bărbaţii necestatea şi forţa spirituală a credinţei şi vieţuiri creştine prin oameni, cu toată truda şi osteneala, consacrându-vă timpul, bunurile şi viaţa în slujba lui Hristos. aşa cum făceau mamele de altădată.

Să nu uităm că fii noştri se deprind să numească bine ceea ce părinţii noştri aprobă, şi nu ceea ce părinţi dezaprobă. Mama îi ajută să-şi formeze gustul pentru frumos, pentru ordine, curăţenie şi dreaptă judecată. Misiunea mamei este să facă din căminul familiei nu numai un grup de muncă, ci şi o comunitate creştină, o comunitate a iubirii.

Mama are covârşitoarea chemare de a păstra şi cultiva înaltele valori cum sunt generozitatea, respectul faţă de ceilalţi, hărnicia, gustul pentru ordine şi frumuseţe, dragoste fată de Dumnezeu şi de aproape.

Un mare pedagog creştin a spus: "Pentru a te face respectat trebuie să ştii a te face mai întâi iubit". Aceste cuvinte se potrivesc în cadrul cel mai înalt pentru mamă. Ca să se facă respectată pentru cei din familie, mama trebuie să ştie a se face iubită. Cel ce-şi iubeşte mama se va teme ca de foc să se abată de la exemplul, sfaturie şi învăţăturile ei.

Este mare nevoie în lumea de azi de ajutorul mamelor pentru a putea reveni la valorile morale şi spirituale de a căror existentă a depins în toate vremurile istorice salvarea neamului românesc.

Pentru concursul pe care îl daţi Bisericii în lucrarea sa de îndrumare religios-morală, de păstrare a credinţei ortodoxe şi a valorilor neamului, Biserica vă aduce, prin graiul smereniei mele, prinosul de admiraţie, însoţit de un cuvânt de laudă, pe care-l meritaţi din plin.

Mă rog Bunului Dumnezeu şi Maicii Precista ca să vă binecuvânteze cu binecuvântare cerească pe toate mamele creştine, distinse şi vrednice, iar locul dumneavoastră privind creşterea şi educarea copiilor, în frică de Dumnezeu şi dragoste de oameni, să fie cât mai rodnic, încât fărădelegile şi răutăţile să dispară. Până atunci, "La mult ani, mamelor!"