Ultima editie tiparita in format pdf

O Ştiinţă activă: ANTROPOLOGIA

Publicat pe 2017-02-28 12:24:51Serghie Bucur

De câţiva ani, Societatea Prahoveană de Antropologie Generală editează, sub egida Centrului Judeţean de Cultură Prahova o culegere de lucrări elaborate de specialişti ai acestui complex domeniu, apariţia lor în viaţa publică prilejuind tot atâtea reuniuni – găzduite tradiţional de Palatul Culturii din Ploieşti.

Calendar

Numărul 1/2015 a fost lansat pe 2 III 2016, în sala de lectură „Nichita Stănescu”; Numărul 2 / 2016 lansat pe 16 II 2017, în sala „Orion”.

Argumente

Intitulată „Anuar”, publicaţia Socetăţii Prahovene de Antropologie Generală a apărut sub patronajul iniţiatorilor. În preambulul la ediţia nr. 1, Dragoş Grigorescu schiţează coordonatele de lucru ale revistei, pe scurt, astfel: „Profilul revistei îmbină atât rafinamentul şi rigoarea limbajului ştiinţific cât şi cordialitatea unei comunicări deschise, directe cu cititorul dornic de cunoaştere şi înţelegere” (Profil). „La baza (istoricului n. red.) stau preocupările antropologice ale părintelui Bogdan-Costin Georgescu care, în timp, a reuşit să coaguleze în jurul său un grup de intelectuali din judeţul Prahova care împărtăşeau nevoia unui discurs antropologic. Aşa a luat naştere Tabăra de vară de antropologie culturală creştină de la Maliuc”. (Context). „Raţiunea de a fi care stă la temelia prezentei reviste este desluşirea tainei omului cu mijloacele şi limitele discursului raţional” (Orizont).

Anuarul nr. 1

Ediţie de debut, Anuarul nr. 1 prezintă un sumar extrem de bogat, deschizător de inedite căi ce converg, indiscutabil, către „conaştere şi înţelegere”. Cele 95 de pagini, de minune ilustrate cu imagini adecvate textelor, pentru o cât mai promptă convingere, sunt semnate, după Dragoş Grigorescu (Prolog), de Bogdan-Costin Georgescu şi Sebastian Ştefănucă (Tabăra de vară de antropologie culturală creştină de la Maliuc), Sebastian Ştefănucă (Nativul şi cercetătorul. Câteva consideraţii asupra co-participării ştiinţifice), Marian Nuţu Cârpaci (Între un exonim şi un antonim, sau o suprapunere medievală), Bogdan-Costin Georgescu (Valoarea taumaturgică a ritualului din dansul căluşarilor; ritm, vibraţie şi rezonanţă prin integrare cosmică), Christian Crăciun (Muzica şi esenţa ritmică a lumii), Petru Dincă (Evoluţia monedelor lumii din perspectiva antropologică. Prezentare şi expoziţie de monede), Sebastian Ştefănucă (Din muzica ponţilor).

Anuarul nr. 2

Conceput într-o meniră tipografică superbă, această ediţie publică, în română şi engleză, pe întinderea a 211 pagini, studii şi cercetări antropolgice de un interes ştiinţific continental. Spicuim din cuprinsul consistent, nume şi titluri, încă sub emoţia fastei lanasări: Gheorghiţă Geană (Note privind profilul epistemologic al lui Mircea Eliade; istoricul religiilor ca antropolog), Sebastian Ştefănucă (Pledoarie pentru o bună delimitare a ştiinţelor socio-culturale), Marian Nuţu Cârpaci (Poporul rom, popor al limbii. Aspecte de luat în seamă în încercările de a stabili o limbă literară), Marin Cosntantin (Arta cioplirii lemnului la rudarii din Băbeni jud. Vâlcea), Gabriela Roman (Consideraţii privind migraţia indo-europeană în Europa, în lumina analizelor genetice), Gheorghe Plăiaşu (Omul în cosmos. Elemente de antropologie spaţial-extraterestră), Christian Crăciun (Cuvintele iubirii), Sebastian ştefănucă (Dragostea ca fapt social), Maurice Halbwachs (Cadrele sociale ale memoriei. Fragmente).

Editor de lux

Apariţia ambelor Anuare o datorăm excelenţei tipografice dovedite cu asupra de măsură, de editura MYTHOS, pendinte de Centrul Judeţean de Cultură Prahova.

Surpriza

Anuarul nr. 2 / 2016 oferă un disc electronic, pe care dl Sebastian Ştefănucă şi d-na Anişoara Ştefănucă au imprimat filmul documentar – prezentat publicului, în finalul reuniunii – LAVARA, Procesiunea de Paşte, oficiată în satul Skra din nordul Greciei, realizat de domniile lor, în urmă cu câţiva ani, cu îndemânare şi profesionalism.