Ultima editie tiparita in format pdf

Măsuri de simplificare în asistenţa socială

Publicat pe 2016-12-13 13:31:56

Mai puţine dosare de depus, bursele sunt elimiate de la venituri

Solicitanţii de ajutoare sociale vor depune un dosar în loc de trei, iar bursele şcolare vor fi eliminate din categoria veniturilor care se iau în calcul la stabilirea drepturilor de beneficii sociale, a anunţat, vineri, Oana Ţoiu, secretar de stat în Ministerul Muncii, în cadrul unei conferinţe de presă, referitor la noi măsuri de simplificare în asistenţa socială adoptate de Guvern.

"Ce înseamnă măsurile se simplificare pentru ajutorul social? Înseamnă trecerea de la 50 de documente pe care beneficiarul trebuia să le obţină de la 8-9 autorităţi pentru a le depune pentru dosare. Cele trei tipuri (de ajutor social n.r.), de venit minim garantat, alocaţie de sprijin familial şi ajutor de încălzire, deşi de cele mai multe ori se suprapun la aceeaşi oameni în situaţie de sărăcie, însemnau trei proceduri diferite, trei dosare diferite. Acesta, în acelaşi timp, salvează timp şi asistenţilor sociali şi autorităţilor locale pentru că ceea ce ne dorim, ca să ajungem într-o zonă de a ajuta oamenii să depăşească vulnerabilitatea, este ca asistenţii sociali să fie pe teren şi nu îngropaţi de dosare", a spus Oana Ţoiu.

De asemenea, prin această procedură se vor putea efectua verificări mai bune, iar primăriile vor avea posibilitatea de a verifica acurateţea declaraţiilor.

Oana Ţoiu a spus că modificarea se referă la eliminarea burselor de merit din calculul veniturilor, fapt care ducea în trecut la diminuarea ajutoarelor sau chiar eliminarea lor în cazul în care copii realizau performanţe şcolare. Tot prin aceste modificări s-a avut în vedere faptul că absenţele unui copil să nu mai fie calculate pentru întreaga familie urmat de suspendarea ajutorului pentru respectiva familie, în cazul în care aceasta are mai mulţi copii şi nu toţi au acumulat numărul prevăzut de absenţe.

Guvernul a adoptat o Hotărâre care introduce noi măsuri de simplificare în asistenţa socială, dar şi o serie de corecţii. Astfel, pentru obţinerea venitului minim garantat (VMG) şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei (ASF), în situaţia în care persoana sau familia întruneşte toate condiţiile de eligibilitate, inclusiv pentru obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuinţei (dosarul se depune în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie - 31 martie), solicitantul va depune un singur dosar. Documentele depuse iniţial pentru unul dintre beneficii se iau în considerare şi pentru solicitarea ulterioară a celorlalte măsuri de sprijin. Mai exact, dacă iniţial se stabileşte dreptul la venit minim garantat şi ulterior apare un copil în familie şi se solicită alocaţia pentru susţinerea familiei, nu va mai fi necesară întocmirea unui nou dosar.

Numărul de documente necesare scade de la 52 de acte ce se obţineau de la 7-9 instituţii, la 15-17, diminuându-se în acest fel şi costurile suportate de beneficiar, dar şi timpul petrecut pentru obţinerea documentelor doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. De asemenea, în cazul venitului minim garantat, este eliminată cerinţa de a prezenta din 3 în 3 luni o adeverinţă de la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă. Verificarea situaţiei persoanelor apte de muncă se va face pe baza listelor şi informaţiilor furnizate de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv de inspectoratele teritoriale de muncă.

Prin noile măsuri adoptate de Guvern se renunţă şi la cerinţa depunerii de către beneficiar, din 3 în 3 luni, a unei declaraţii pe propria răspundere şi a documentelor justificative care să ateste menţinerea condiţiilor de acordare. Aceasta era o reglementare suplimentară, având în vedere că beneficiarul era oricum obligat să comunice în scris primarului modificările intervenite în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia. În cazul drepturilor suspendate, acestea se vor acorda din oficiu în luna următoare, dacă din verificările efectuate de inspectorii sociali nu rezultă situaţii de modificare sau încetare a acestora. În prezent, pentru reluarea plăţii este necesară depunerea unei noi cereri. Totodată, pentru evitarea fraudelor şi erorilor, organul central fiscal de pe raza teritorială va verifica informaţiile despre venituri, declarate de persoană sau familie şi va comunica primăriilor rezultatele verificării.

Printr-o altă reglementare, din Hotărârea de Guvern adoptată au fost eliminate din categoria veniturilor care se iau în calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social, alocaţie pentru susţinerea familiei şi ajutor pentru încălzire, toate bursele şcolare. În prezent, doar bursele sociale sunt acceptate, precum şi bursa profesională prevăzută de HG nr. 1062/2012, iar eliminarea stimulentului educaţional prevăzut de Legea nr. 248/2015 reprezintă o corecţie adusă textului normativ. Până în prezent dacă un copil trecea de la media 8 la media 10, statul român micşora ajutorul pentru susţinerea familiei, incluzând bursa de merit la calculul venitului familiei. Numărul acestor cazuri de micşorare a ASF în situaţia copiilor cu burse de merit a fost în 2015 de 385, iar în acest an au fost 230 de cazuri.