Ultima editie tiparita in format pdf

După un secol şi jumătate avem SCHIŢELE LUI NICOLAE GRIGORESCU

Publicat pe 2016-12-20 14:01:35Serghie Bucur

Avuţie planetară

Patrimoniu universal, opera pictorului Nicolae Grigorescu – născut  în 1838 la Pitaru – Dâmboviţa şi plecat dintre cei vii în vara lui 1907, în templul său din Câmpina, a rămas în posteritate şi prin seria de schiţe – desene în cărbune, peniţă şi creion, lucrate instantaneu, în periplurile care au fost pasionantele lui pribegii prin ţară şi străinătate. Alcătuind câteva cicluri care însumează 200 de asemenea lucrări, acest patrimoniu întregeşte, de curând, tezaurul artistic (picturile în ulei) pe care marele artist plastic român l-a lăsat la Câmpina, în incinta locuinţei sale, situată în curbura DN 1, care, sub denumirea de Bulevardul Carol I, străbate localitatea atestată documentar de peste 500 de ani!

O ştire

„Vineri / 18 noiembrie 2016, ora 12, va avea loc vernisarea Expoziţiei de Schiţe ale lui Nicolae Grigorescu, în localul Casei Căsătoriilor din Câmpina, bulevardul Culturii nr. 27, în prezenţa autorităţilor municipale, după care publicul va avea acces la etajul clădirii, unde se prezintă în premieră naţională cele 200 de desene ale marelui nostru artist plastic”. Cam aşa am citit pe facebook anunţul postat de organizatorii acestui eveniment, pătruns de o emoţie unică: descinderea în lumea surprinsă pe minsucule petice de hîrtie şi carton, de junele Grigorescu, în călătoriile prin ţara lui şi prin capitalele Europei, ca şi pe fronturile Războiului de Independenţă de la 1877-1878.

Scurt profil

Pliantul oferit, la intrarea în clădirea odinioară a medicului dentist Dinu Florian, de frumoasa Elena Bocanu, m-a adus în lumea miniaturală a desenatorului Nicolae Grigorescu, scurt şi curpinzător: „În aceste imagini sunt doar câteva dintre cele 202 schiţe de o impresionantă valoare artistică. Schiţele, realizate în creion, peniţă şi laviu (tehnică de a colora monocrom prin tente cu tuş diluat), au fost vândute Primăriei Câmpina în anul 1939 de către singurul moştenitor al lui Grigorescu, Gheorghe N. Grigorescu, fiul pictorului. În momentul actual schiţele se află în proprietatea Primăriei, 42 fiind încadrate în categoria tezaur, iar 160 în categoria fond. Acestea sunt expuse în premieră în municipiul Câmpina, la Casa Căsătoriilor, începând din data de 18 noiembrie 2016”.

Ceremonia

Primarul Câmpinei. inginerul Horia Tiseanu, însoţit de câţiva din membrii Consiliului Local, i-a avut drept inivtaţi pe prefectul judeţului Prahova şi parte din artiştii plastici ai municipiului, precum şi, în calitatea de exeget al operei lui Grigorescu, pe doamna Doina Păuleanu – directoarea Muzeului de Artă din Constanţa, iar de la Filiala Prahova a UAP-ului, pe maestrul Valter Paraschivescu. Istoria schiţelor lui Grigorescu şi odiseea obţinerii şi aducerii lor la Câmpina, a prezentat-o Paul Moldoveanu, juristul Primăriei. Au vorbit apoi Hroia Tiseanu, doamna Doina Păuleanu (competenţă profesională exemplară!) şi Valter Paraschivescu. Campania electorală recent legalizată, i-a prilejuit senatorului Georgică Severin prezenţa pe podiumul ceremniei şi, desigur, rostirea speach-ului în faţa numeroasei asistenţe. Mai modest, Virgil Guran a păstrat distanţa, evitând tangenţa cu subiectul evident apolitic.

Efigie

Pliantul primit la intrarea în „Palatul” Căsătoriilor poartă, pe prima faţetă, un excerpt revelator, expresie a poetului – apropiat prieten al pictorului Nicolae Grigorescu, vizitator, alături cu Barbu Delavrancea, în casa azi muzeu în coasta de Nord a Câmpinei – Alexandru Vlahuţă, pe care îl citez complet: „Viaţa lui Grigorescu o povestesc operele lui. O viaţă simplă, tăcută, ordonată, puternică, închinată toată artei lui. În afară de artă nimic nu exista pentru el. Acolo şi-a pus adânca lui iubire de natură, de podoabele şi de tainele ei, minunate pretutindeni, dar mai ales în ţara şi în făptura neamului lui, acolo iubirea de bine, de adevăr şi de frumos”.