Ultima editie tiparita in format pdf

De pe Valea Prahovei, câteva ACCENTE

Publicat pe 2016-12-06 10:52:40 Serghie Bucur

Reporterul devine şi cronicar, îndată ce este de faţă la evenimentele în calea cărora el se iveşte fie invitat, fie aflând de pe la radio, de pe facebook ori dintr-un ziar. M-am transpus încă odată în acest personaj, însoţit de agendă, de telefonul mobil ca ochiul său fotografic şi, în meandrele sufleteşti mereu altele, notez câteva accente spirituale.

Bustul generalului

Ferventul om de cultură şi ofiţer superior în retragere, colonelul Marian Dulă a dezvelit de curând bustul generalului Alexandru Averescu, pe care, împreună cu autorităţile comunei Poiana Câmpina şi grupul de colegi din Asociaţia „Cultul Eroilor” a Câmpinei, l-au ridicat în centrul localităţii. Preşedinte al acestei Asociaţii, cercetător al istoriei României, artist plastic, dl Marian Dulă a reuşit această ispravă într-un context care, neîndoios, a stârnit curiozitatea şi mirarea unora, pe bună dreptate, fiindcă generalul Averescu nu are nici o legătură cu Poiana Câmpina. Bustul fusese comandat pentru a cinsti memoria celebrului comandant al Armatei române în anii primului război mondial, în comuna natală, însă a fost refuzat de administraţia de-acolo. O vreme ministru al Armatei în timpul regelui Ferdinand, generalul a fost contestat de adversari şi, în „Jurnalul său de război”, chiar de regina Maria. Primarul şi consilierii Poianei Câmpina au primit cu respectul cuvenit, ridicarea pe un soclu anume a bustului acestui mare om de arme, în centrul localităţii, iar cetăţenii au luat parte la ceremonie cu sutele, la festivitate. Intonarea Imnului României şi executarea celor 21 de salve de artilerie au emoţionat numeroasa asistenţă, care a aplaudat apoi o răscolitoare paradă militară.

Poetul pictor

Inginer de profesie, dl Codruţ Radi a îmbrăţişat, împătimit de cărţi, meseria de librar, reuşind să deschidă propria unitate de asemenea profil: „Flower Power”, situată în centrul mereu animat al municipiului Sinaia. Pasionat de literatură şi de publicistică, dl Radi a impresionat, în vara acestui an, un public avizat, cu expoziţiile d-sale de pictură şi grafică, cu ocazia celor două Maratoane de Pezie ce au vut loc la Casa de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina şi, tot de atâtea ori, în ambianţa Casei de Cultură „Carmen Sylva” din Sinaia. De la şevalet la masa de scris, drumurile sunt, pentru polivlentul artist – al cuvântului şi al culorii – de  sub Caraiman, dintre cele mai fertile. Dacă pe tărânmul poeziei, este autorul a şapte volume – „Răspântia zeilor”, „Autoportret metafizic”, „Punţile dinspre deşert”, „Dincolo de-a fi”, „Porţi de...vreme închise”, „În treimea ocultă” şi „Celălalt, hotar cu mine”, pe al artei plastice, Codruţ Radi are deja un palmares valoros cu seriile intitulate „România veche-n tuşe noi”, „Ruine”, „Sinaia de la schituri la palate” şi „Simboluri şi viziuni”. Prezent în paginile publicaţiilor culturale „Revista Nouă”, „Dilema Veche”, „România literară”, Oglinda literară”, „Dunărea de jos”, „Luceafărul” şi „Cafeneaua Literară”, cu eseuri, poeme, reportaje şi versuri, dl Codruţ Radi este de asemenea promotor al Societăţii Scriitorilor Prahoveni şi al cenaclului „Lucian Blaga”, condus pe vremuri de ilustrul scriitor Nicomah şi de poetul Radu Ghica Moise.