Ultima editie tiparita in format pdf

Mari anonimi ni-l redau pe TOMA CARAGIU

Publicat pe 2016-11-08 11:42:08Serghie Bucur

Motto: „Toma e din nou pe strada noastră! (Emil Stroian)

          Un Om printre oamenii cu suflet, conştiinţă şi ceva bani, care a copilărit în preajma lui Toma Caragiu, s-a aplecat asupra marii umbre a acestui uriaş actor de teatru şi de film, oficiind – sâmbătă, 29 octombrie 2016, orele 11-13 – un act al eternizării memoriei sale.  

          Scurt portret

          „Toma Caragiu s-a născut la 21 august 1925 într-o familie de aromâni (Nico Caragiu şi Atena Papastere Caragiu) originară din satul grecesc Hrupisti. Familia se stabileşte la Ploieşti, pe strada Rudului 144. În 1945, Toma Caragiu, după absolvirea clasei a VIII-a îşi va lua bacalaureatul la Liceul „Sfinţii Petru şi Pavel” din Ploieşti” (text Invitaţie).

Gazdele

          Gimnaziul „Florin Comişel”. Aici, vreo 50 de domni şi doamne ascultă discursurile d-lor dr. Alexandru Bădulescu, prof. Nelu Stan, ec. Ştefan Pascu şi ing. Emil Stroian, prezentaţi de prof. Liviu Eduard Bucur – directorul şcolii gimnaziale „Florin Comişel” – unde faimosul nostru compozitor a urmat cursurile claselor I-XI.  Cuvinte alese, izvorâte din  emoţionante aduceri-aminte despre Toma Caragiu – adolescentul. apoi actorul şi directorul Teatrului cândva de Stat, din Ploieşti, efigii ale inegalaibilului slujitor al Thaliei.

          Iniţiatorii

          O mână de oameni au iniţiat proiectul acesta şi l-au pus în acea valoare aptă să le aducă, peste ani, recunoştinţa contemporanilor şi a posterităţii. Ordinea, aici, întrece abnegaţia şi aşează bunul-simţ pe locul de onoare. Domniile lor au trăit în apropierea familiei Caragiu, a părinţilor lui Tomiţă. Domnii Emil Stroian, Nelu Stan, Ştefan Pascu, Constantin Alexandrescu, Alexandru Bădulescu, Ion Ioniţă şi Liviu Eduard Bucur  alcătuiesc minunata „echipă a recunoştinţei”, cărora li s-a alăturat tânărul artist plastic Petre Leescu – autorul portretului actorului Toma Caragiu, pe placa memorială. Sponsorul lucrării este – şi merită întreaga noastră preţuire – domnul inginer Emil Stroian, căruia invitaţii la onorantul eveniment i-au adresat felicitările lor. Sunt sigur că există şi alte persoane ce au pus umărul la trimful acestui grandios proiect cultural, dar cărora, ascunşi în modestie, nu le-am dat de urme.

          Sfinţirea plăcii

          Preacucernicul părinte preot Alexandru Niculescu, parohul bisericii Sfânta Ecaterina, a oficiat, printr-un serviciu liturgic ce a relevat atotputernicia credinţei noastre ortodoxe şi statornica aspiraţie către Dumnezeu, de faţă cu autorii  plăcii memoriale, fixată pe clădirea în care  a locuitToma Caragiu între anii 1945 şi 1953. împreună cu părinţii şi surorile sale, Matilda şi Geta.

          Istorie în negru

Imobilul – situat pe strada Rudului la nr. 144, este locuit de vreo 11 ani, de familia domnului Ilie, proprietarul acestei case care, din păcate, cedează fizic, părţi din construcţie slăbindu-i rezistenţa şi aspectul. Cu numai 400 de lei pensie şi o familie numeroasă, domnului Ilie îi este imposibil să refacă acest acum istoric reper pe harta culturală a Ploieştiului!

          Evocări, amintiri

          „Domnului Emil Stroian îi suntem cu toţii recunoscători, pentru acest act întru eternizarea memoriei actorului Toma Caragiu şi-i mulţumim profund pentru efortul domniei sale, moral şi în deosebi material, care astăzi, aşa cum ne-a mărturisit dânsul, face ca „Toma să fie din nou pe strada noastră”! Sunt câteva cuvinte din spusele – emoţionante – ale d-lui Constantin Alexandrescu, preşedintele Comisiei de cenzori a CARP-ului ploieştean. „Pentru mine este o dulce plăcere, faptul că iau parte la dezvelirea plăcii în memoria lui Toma Caragiu, adânc impresionat de fabulosul lui talent actoricesc, de prestigiul Teatrului căruia, iată, i-a dat strălucire cu numele său”! – notez din scurta alocuţiune a d-lui Ştefan Pascu. „Dacă într-o bună zi am uita să râdem, cu siguranţă Toma Caragiua ne-ar salva!”, a declamat actoriceşte, cum îl ştim, d-l Nelu Stan, din spusele doamnei Matilda Caragiu-Marioţeanu, profesoară universitară, soră a ilustrului actor Toma Caragiu. Iar din panoplia sufletească a actorului-titan Toma Caragiu adaug: „Am copliărit şi am făcut şcoala la Ploieşti. Ploieştiul e al doilea oraş în care m-am născut”!