Ultima editie tiparita in format pdf

Anunţ

Publicat pe 2020-09-10 15:17:22

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova CIF 2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 297/31.08.2020 organizează in data de 01.10.2020 ora 10:00 licitația publică pentru vânzarea imobilului teren în suprafață de 84 m2, situat în Ploiești, str. Luca Arbore nr. 10A – domeniu privat al Municipiului Ploiești:

Adresă mobil: Ploiești, str. Luca Arbore nr. 10A;
Preț pornire licitație (lei fără TVA - 19.488,00;
Taxa de participare(lei) - 250;
Garanție de participare(lei) - 1.948,80;
Contravaloare documentație de atribuire(lei) - 500.

Documentația de atribuire se achiziționează de la Direcția Gestiune Patrimoniu (Municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409) în baza unei dispoziții eliberată de Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 18.09.2020 ora 11:00. Data limită de depunere a dosarului de participare la licitație: 30.09.2020 ora 11:00. Solicitările de clarificări propuse de către comisia de evaluare se vor transmite de către autoritatea contractantă, ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate. Dosarul de participare, compus din două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, se depune la Registratura Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, parter. Ofertantul are dreptul de a transmite oferta: prin poștă si implicit direct la sediul autorității contractante. Oferta din plicul interior va fi depusă într-un singur exemplar semnat de către ofertant. Licitația se va desfășura în condițiile depunerii a minim 2 oferte valabile si în conformitate cu programul menționat mai sus, la Sala de Ședințe de la Primăria Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 1. Informații suplimentare se pot obține de la Direcția Gestiune Patrimoniu, Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409 sau la telefon 0244 516699 interior 546. Prezentul anunț a fost transmis către Monitorul Oficial în vederea publicării acestuia la data de 08.09.2020.