Ultima editie tiparita in format pdf

Cooperare română-islandeză în activităţi incluse în cadrul Proiectului „Centre de incluziune socio-profesională a tinerilor aflaţi în situaţie de risc”

Publicat pe 2017-04-21 11:52:45 Mihail Marinescu

În perioada 26-29 martie a.c, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova a organizat o vizită de lucru în Islanda, la Reycjavik, împreună cu Asociaţia Centrul de Resurse Apollo şi în parteneriat cu Organizaţia Cursus Iceland. Vizita s-a derulat prin finanţarea activităţilor, iniţiativelor şi relaţiilor bilaterale în vederea facilitării contactului, schimbului şi transferului de cunoştinţe, experienţă şi bune practici între Promotorii de Proiect din România şi entităţi din statele Donatoare şi/sau organizaţii internaţionale, pe perioada de implementare a proiectelor, în valoare de 21.661,92 lei. Activitatea face parte din proiectul „Centre de incluziune socio-profesională a tinerilor aflaţi în situaţie de risc”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, cu o valoare totală de 2.034.332,80 lei, implementat în perioada ianuarie 2016-decembrie 2017. Vizita de lucru a fost organizată cu scopul de a facilita cooperarea româno-islandeză în domeniul formării cadrelor didactice care lucrează cu tineri aflaţi în situaţie de risc. Specificul instituţiei din Islanda vizează activităţile outdoor, activităţi care atrag elevii şi tinerii în şcoală, care le oferă acestora un set de experienţe sociale necesare şi utile, prin folosirea judicioasă a timpului lor liber, prin crearea unor oportunităţi în vederea valorificării experienţelor de viaţă, într-un cadru mai flexibil şi deschis şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene. Gama largă de activităţi propuse şi posibilitatea fiecărui elev de a decide asupra participării, permit dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor de a deveni cetăţeni activi. Pregătirea profesorilor în acest domeniu şi aplicarea metodelor de lucru outdoor la clasă vor asigura succesul tinerilor aflaţi în situaţie de risc. Principalele rezultate ale vizitei sunt: Asumarea bunelor practici în formarea cadrelor didactice, reciproc; Crearea unei platforme de lucru comună, ca loc durabil de punere în aplicare a parteneriatelor şi proiectelor viitoare, ca resursă de formare pentru profesori; Diseminarea rezultatelor printr-o conferinţă de presa şi direct către şcolile cu elevi aflaţi în situaţie de risc.